22η Διημερίδα

Τμήματων/Γραφείων ΔΔΗΣΕΕΠ Ελληνικών ΑΕΙ

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) φιλοξένησαν στη Λευκωσία την 22η Διημερίδα στις 26-28 Ιουνίου 2019. Στη Διημερίδα συμμετείχαν 71 εκπρόσωποι – Προϊστάμενοι και Στελέχη των αντίστοιχων τμημάτων/γραφείων ΔΔΗΣΕΕΠ και Στελέχη οργανισμών/φορέων – από 15 Ελληνικά Πανεπιστήμια (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο), από 7 Κυπριακά Πανεπιστήμια (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, UCLan Cyprus, Πανεπιστήμιο Frederick) και από 10 φορείς/οργανισμούς και εταιρείες (Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Πρεσβεία της Ελλάδας στην Κύπρο, Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) της Ελλάδας, Ίδρυμα Διαχείρισης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης της Κύπρου, Εταιρεία Opium Works, CSR Cyprus, Εταιρεία Data Knights, Εταιρεία Easy Conferences, Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου, Κέντρο Πληροφόρησης Europe Direct Λεμεσού)

Related Conferences